Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Αυτοί είναι οι επιτυχόντες του Μουσικού Σχολείου

Αυτοί είναι οι επιτυχόντες του Μουσικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών του, που κατάφεραν να εισαχθούν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Πέντε μαθητές με το νέο σύστημα και δυο μαθητές με το παλιό σύστημα, είδαν τους κόπους τους να αναγνωρίζονται, κάνοντας παράλληλα γονείς και καθηγητές περήφανους. Δείτε τα ονόματα:

Νέο Σύστημα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Όν. Μητρός
Σχολή Επιτυχίας
Ίδρυμα
ΓΚΕΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 
ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

Παλιό Σύστημα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Όν. Μητρός
Σχολή Επιτυχίας
Ίδρυμα
ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΛΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: