Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Αριστούχοι του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας που αρίστευσαν και βραβεύτηκαν για τη σχολική χρονιά 2015-2016: 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΠατρώνυμοΜητρώνυμοΒαθμός
1ΓΑΡΟΥΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΑ20
2ΓΚΑΣΝΑΚΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΘΩΜΑΣΙΩΑΝΝΑ20
3ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΘΕΟΓΕΝΗΣΕΛΕΝΗ20
4ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣΠΟΛΕΜΙΑ19 14/16
5ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤΕΛΛΑ19 13/16
6ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΡΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΑ19 12/16
7ΜΑΛΙΩΤΑΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΝΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΥΣΑΝΘΗ19 11/16
8ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ19 11/16
9ΣΙΤΑΡΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΘΑ19 11/16
10ΣΟΤΤΙΛΕΕΡΑΣΜΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟΕΥΔΟΞΙΑ19 10/16
11ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗ19 9/16
12ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ19 7/16
13ΧΡΥΣΑΦΗΜΕΛΙΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΤΑΝΙΕΛΑ19 5/15
14ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ19 4/16
15ΜΟΧΛΑΣ-ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑ19 3/15
16ΓΚΑΓΚΟΥΔΗΕΥΘΥΜΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΙΓΟΝΗ19 2/16
17ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΗΛΙΑΣΑΝΘΟΥΛΑ19 2/16
18ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑ19 2/16
19ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΑΣΠΑΣΙΑ19 2/16
20ΜΠΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΙΣΑΒΕΤ19 1/16
21ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΩΜΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ19
22ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣΟΦΙΑΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΙΚΗ19
23ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑ18 15/16
24ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΣΤΕΦΑΝΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑ18 14/16
25ΜΟΥΤΣΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑ18 14/16
26ΣΩΤΗΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗ18 13/16
27ΤΑΒΛΑΝΤΑΣΛΕΟΝΤΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ18 10/16
28ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΘΗΝΑ18 9/16
29ΠΥΡΕΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΑΒΒΑΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ18 9/16
30ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ18 9/16

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΠατρώνυμοΜητρώνυμοβαθμός
1ΚΕΦΑΛΑΕΡΜΙΟΝΗΙΣΑΑΚΘΕΟΔΩΡΑ19 14/15
2ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣΑΓΓΕΛΙΚΗ19 14/15
3ΤΟΖΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΑ19 12/15
4ΓΚΙΑΤΑΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑ19 11/15
5ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑΓΡΗΓOΡΙΟΣΑΘΗΝΑ19 11/15
6ΣΟΤΤΙΛΕΚΙΑΡΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟΣΕΥΔΟΞΙΑ19 11/15
7ΔΟΥΚΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19 10/15
8ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΟΥΛΑ19 9/15
9ΚΟΣΜΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ19 9/15
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑ19 9/15
11ΣΤΑΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ19 6/15
12ΠΕΤΡΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΑ19 6/15
13ΛΑΖΗΝΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ19 5/15
14ΜΠΙΖΑΚΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΞΑΝΘΗ19 4/15
15ΠΗΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΑΝΝΑ19 4/15
16ΔΟΥΚΑΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19 2/15
17ΖΕΡΒΑΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΚΟΣΛΑΜΠΡΙΝΟΥΛΑ19 2/15
18ΑΛΜΠΑΝΗΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣΦΙΛΙΠΠΙΑ19 1/15
19ΜΠΑΛΙΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΓΔΑΛΗΝΗ19 1/15
20ΣΙΤΑΡΙΔΟΥΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΘΑ19 1/15
21ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΣΤΕΛΛΑ19
22ΚΟΥΓΚΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑ19
23ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΙΣΜΗΝΗ19
24ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΙΣΣΑΒΕΤ18 14/15
25ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΝΑ18 14/15
26ΠΙΤΣΙΑΒΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ18 14/15
27ΓΚΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΙΚΗ18 13/15
28ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΩΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΑ18 13/15
29ΜΑΤΡΑΚΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΕΥΓΕΝΙΑ18 12/15
30ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ18 11/15
31ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣΤΑΜΑΤΙΑΠΑΥΛΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ18 10/15
32ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΥΔΟΞΙΑ18 10/15
33ΨΥΧΟΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΝΑ18 10/15
34ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑ18 9/15
35ΠΑΝΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΘΙΑ18 8/15

ΒΡΑΒΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΣ
Γ1ΚΕΦΑΛΑΕΡΜΙΟΝΗΙΣΑΑΚ19 14/15
Γ2ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑΓΡΗΓOΡΙΟΣ19 11/15
Γ3ΣΤΑΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19 6/15
Γ4ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ19 14/15
Γ5ΤΟΖΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ19 12/15
ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΣ
Β1ΓΑΡΟΥΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ20
ΓΚΑΣΝΑΚΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΘΩΜΑΣ20
Β2ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΘΕΟΓΕΝΗΣ20
Β3ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΡΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ19 12/16
Β4ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ19 14/16
Β5ΣΟΤΤΙΛΕΕΡΑΣΜΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟ19 10/16
ΒΡΑΒΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΣ
Α1ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 4/15
Α2ΚΑΡΟΛΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΡΟΔΡΟΜΟΣ19 13/15
Α3ΛΑΖΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ19 11/15
Α4ΜΠΡΟΥΣΑΒΙΒΙΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ19 10/15
Α5ΤΟΚΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19 10/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: