Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Μέχρι 5/8 η προθεσμία για την επισιτιστική βοήθεια - Δείτε που υποβάλλονται αιτήσεις στους δήμους της Ημαθίας

Ξεκίνησε από χθες και στην Ημαθία η κατάθεση αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων για το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας. Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι η Τετάρτη 5η Αυγούστου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με τη χρήση των κωδικών taxis, είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης. Στην Π.Ε Ημαθίας και τους δήμους της Ημαθίας έχουν οριστεί υπεύθυνοι υπάλληλοι παραλαβής των αιτήσεων:

-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2331351816-2331351800 diamantopoulou@alexandria.gr Δημ.Κατ.Δ.Ε.Αντιγονιδών-Καβάσιλα 59100 07:00-15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2331352200 pavlopoulou@alexandria.gr Δημ.Κατ.Δ.Ε.Μελίκης-Μελίκη 59031 07:00-15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ  ΕΥΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2333350300 papanikoloudi@alexandria.gr Δημ.Κατ.Δ.Ε.Πλατέος-Πλατύ 59032 07:00-15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΣΑΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2333350130 samaras@alexandria.grΔημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42-59300 07:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ &ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΖΑΡΚΑΔΑ  ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2333350150 zarkada@alexandria.grΔημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42-59300 07:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ &ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2331350103 soumbourou.m@imathia.pkm.gov.gr Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44 59100-Βέροια09:00-13:00 ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8 
 
-ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2331350115 batsaras.i@imathia.pkm.gov.gr Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44 59100-Βέροια 09:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-17/7  

-ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2331350102 nestoropoulou.n@imathia.pkm.gov.gr Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44 59100-Βέροια09:00-13:00 ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2332350516 stavrianidou@naoussa.gr Δημοτικό Κατάστημα -Κοπανός 59035 10:00-14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2332350604 kalinikidou@naoussa.gr Δημοτικό Κατάστημα -Ειρηνούπολη 59034 10:00-14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΦΙΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2332350300 fikata@naoussa.gr Δημαρχείο-Δημαρχείας 30 59200 Νάουσα 10:00-14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7-5/8  

-ΛΥΜΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2331024794 napniok@yahoo.gr  Ζωγιοπούλου 5-59100 Βέροια 09:00-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 15/7-5/8  

-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2331024794 napniok@yahoo.gr  Ζωγιοπούλου 5-59100 Βέροια 09:00-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 15/7-5/8  

-ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΣΥΜΕΛΑ ΣΠΥΡΟΥ 2331043390 slamprinaki77@yahoo.gr ΚΑΠΗ Αποστόλου Παύλου Αριστοτέλους 134-59033 09:00-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 15/7-5/8  

-ΚΥΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 2331351700 kdapaskiou@gmail.com Δ.Ε Μακεδονίδος-Δημ.Κατ.Ριζωμάτων 59100 09:00-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 15/7-5/8  

-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 2331352019 elpaschalidou@yahoo.gr Δ.Ε Βεργίνας - Δημ.Κατ.Βεργίνας 59031 09:00-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 15/7-5/8  

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα www.idika.org.gr/teba και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. 
Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015. Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (των ιδίων και των εξαρτημένων μελών της οικογένειας τους), Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό  έτος 2015) κωδικό TAXIS, εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος οικονομικού έτους 2015, εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ οικονομικού έτους 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος(ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015,λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015(χρήση 2014)):
3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 
Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: 
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης 
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
γ. Το επίδομα αναδοχής.
δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα
ε. Προνοιακά επιδόματα 

Β. Περιουσιακά κριτήρια

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις: Δεν ωφελούνται των παροχών

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

1 σχόλιο:

Demetrios Hadjinicolaou είπε...

Αὐτὴ ἡ «βοήθεια» προϋποθέτει τὴν ὑποχρεωτικὴ παραλαβὴ τῆς διαολό-καρτας, ποὺ εἶναι πρόδρομος τοῦ χαράγματος τοῦ ἀντιχρίστου. Νὰ μὴ τ]ν πάρῃ κανείς!