Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Καταργήθηκε ο ΟΠΑΔ και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Καταργήθηκε ο ΟΠΑΔ και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) στη Βέροια καταργήθηκε και έχει μεταφερθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η διεύθυνση του ΟΠΑΔ Ν. Ημαθίας (Μητροπόλεως 42) πλέον δεν ισχύει. Πλέον οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών) θα εξυπηρετούνται για έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους, διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος, χορήγηση ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και χορήγηση εξόδων κηδείας, στη διεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βέροιας, Εμμ. Παπά 22.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα του Υποκαταστήματος και στο τηλέφωνο 2331

Δεν υπάρχουν σχόλια: