Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Νέα τμήματα στο Κέντρο δια βίου μάθησης στη Βέροια

Νέα τμήματα δημιουργήθηκαν στο Κέντρο δια βίου μάθησης για το εαρινό εξάμηνο και οι αιτήσεις ξεκινούν στις 3 Φεβρουαρίου. Τα παρακάτω νέα τμήματα θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες ανάλογα με τη ζήτηση και μόλις βγουν τα οριστικά αποτελέσματα των εκπαιδευτών του Νομού. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η κατάθεση φωτοαντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
-Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
-Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
-Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
-Αστικοί λαχανόκηποι
-Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
-Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
-Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
-Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
-Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
-Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
-Διαχείριση χρόνου
-Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
-Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
-Εργαστήρι μουσικής 


Κατάθεση αιτήσεων από 3 έως 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Για πληροφορίες και αιτήσεις απευθυνθείτε :
1. ΚΔΒΜ Δ. Βέροιας
Σταδίου 51, (Παλαιά Σφαγεία)
τηλ. 2331075330 Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00-14:00
email:keenima@otenet.gr
Υπεύθυνη εκπαίδευσης Τσέα Αθηνά
Υπεύθυνη οργάνωσης Μποτίτση Βασιλική
2. Δήμος Βέροιας
Γραφείο 11
Μητροπόλεως 46
Τηλ. 2331350552 Δευτέρα έως Παρασκευή
Ρητά Αντωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: