Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων προχωρά στις προβλεπόµενες από την εκπαιδευτική νοµοθεσία µεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασµοί και µετατροπές) σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15 µε στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας. Σημαντικά σημεία της εγκυκλίου: μέχρι 20-11-2013 οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εισηγούνται τις μεταβολές για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους. θα ζητηθεί: 1) έγγραφη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, 2) βεβαιώσεις ανάληψης για τις λειτουργικές δαπάνες των προς ίδρυση σχολικών μονάδων, 3) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών των προς κατάργηση/συγχώνευση σχολικών μονάδων. μέχρι 08-01-2014 οι Περιφερειακοί Διευθυντές κάνουν τις δικές τους εισηγήσεις. Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς επανδρωμένων σχολικών μονάδων.  
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%929-4%CE%A6%CE%9E

Δεν υπάρχουν σχόλια: