Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Οι αριστεύσαντες του Μουσικού Σχολείου

Οι αριστεύσαντες του Μουσικού Σχολείου
Από το Μουσικό Σχολείο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο. Τα ονόματα είναι τα εξής:

Λύκειο
Αρσενίου - Λούρος Κωνσταντίνος Παναγιώτης (Σωτήριος) ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Μωυσής) ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ

Γυμνάσιο
Τζίγκιε Γεωργιάδου Λυδία Θάλεια (Ταντέσσε) ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Παγγούρα Αφροδίτη (Αννούλης) ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΠΡΩΤΑ
Ζαμπέτα Γεωργία Σοφία (Σταύρος) ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: