Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Από 22 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης του δήμου Βέροιας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Βέροιας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βέροιας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βεροίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

1. Γραφείο 11 (Δημαρχείο), κ.Ρητά Αντωνία
Τηλ.: 2331350552

2. ΚδβΜ Δ.Βεροίας (Σταδίου 51) 
Τηλ.: 2331075330, Δευτέρα με Πέμπτη, 10.00 – 14.00

email: keenima@otenet.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: Από 22/9/2014 έως 30/9/2014 


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του δήμου Βεροίας (www.veria.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: