Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ POOL ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Ο διαχειριστής του pool ενεργοποίησε το κλείδωμα όλων των νομισμάτων που έχετε παράγει!
Τα νομίσματα θα είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό σας να ελέγχετε την παράγωγη σας άλλα όχι διαθέσιμα προς μεταφορά!
Αυτό το μέτρο λαμβάνεται μέχρι κάποιοι να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να δημιουργούν ανισορροπία στο δίκτυο με την δύναμη της υπολογιστικής ισχύς τους!
Όταν τα μεγάλα "δυνατά" αγόρια κατανοήσουν ότι δεν παίζουμε με το θέμα ισότητα και ένωση τότε θα δοθεί εντολή να μπορούν και να εισπράξουν τα νομίσματα τους!
Ξανά λέω, δεν μοιάζουμε με τίποτα άλλο έχετε συνηθίσει στο παγκόσμιο ίντερνετ ! Δεν δημιουργήσαμε το Ελληνικό Ψηφιακό Νόμισμα για να μπορέσουν οι λίγοι να ωφεληθούν άλλα για να μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να δημιουργήσουν ένωση ,αντίσταση και όφελος ...ΟΛΟΙ!
Θα έπρεπε να γνωρίζετε ακόμα και αν σας ενδιαφέρει μόνο το κέρδος ότι ο ίσος διαμοιρασμός στους περισσοτέρους Έλληνες θα δημιουργήσει καλύτερη και μακροχρόνια τιμή στα παγκόσμια ανταλλακτήρια! Όσο πιο πολλοί Έλληνες έχουν το Ελληνικό Ψηφιακό Νόμισμα τόσο ποιο καλή πορεία μέσα στα έτη θα έχει στο παγκόσμιο κοινό!
Δεν διαπραγματευόμαστε την ισότητα και την επιτυχία της Ελλάδας , θα μάθετε το Εμείς για να μπορέσετε να υποστηρίξετε ένα απαίδευτο Εγώ!
Stranger..

Δεν υπάρχουν σχόλια: