Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Αξιολόγηση - Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος»


            
            Αρ. πρωτ. 532                                                 Αθήνα 16/1/2014

                                                                       Προς
                                                                     Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
             
ΘΕΜΑ : Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Αξιολόγηση - Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος» 
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αξιολόγηση - Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος», στη Βέροια, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, ώρα 8:30 - 16:00 (Ξενοδοχείο «Αιγές»).
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν : 
  • Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι' αυτό σχετική άδεια από τους Περιφερειακούς Διευθυντές. 


Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις   24 Ιανουαρίου 2014  (fax ΔΟΕ: 2103238981, 2103231977, 2103312760).

 
 
Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..

                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: