Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Βέροια Δημοτικό ΣυμβούλιοΜε 28 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Στην συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, θα

εξεταστούν τα παρακάτω θέματα:
1ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την σχεδιαζόμενη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
2ο: Έγκριση ή μη Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δ.Βέροιας».
3ο: Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»
4ο: Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»
5ο: Έγκριση ή μη ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων  από το Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το παιδί», για τον εξωραϊσμό της πλατείας Θ.Ζωγιοπούλου.
6ο: Έγκριση ή μη αντικατάστασης μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δ.Βέροιας»
7ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών λοιπών οχημάτων για το έτος 2013.
8ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας ελαστικών οχημάτων για το έτος 2013.
9ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας του υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων για το έτος 2013.
10ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2013.
11ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δ.Βέροιας για το έτος 2013.
12ο: Λήψη απόφασης επί του θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σ.Ιωσηφίδη».
13ο: Λήψη απόφασης επί του θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας Καρσανίδης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.»
14ο: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας.
15ο: Επί αιτήματος της Κ.Ε.Π.Α. για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων της.
16ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
17ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Όλγας Καγκελίδου από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
18ο: Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στον E. Papri, λόγω μη χρήσης, παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπού.
19ο: Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στον A. Gjoka, λόγω μη χρήσης, παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπού.
20ο: Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/11
21ο: Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/11
22ο: Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/11
23ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
24ο: Έγκριση ή μη δαπανών δημοσίων σχέσεων (ξενάγηση μαθητών σχολείων στο πλαίσιο της αδελφοποίησης  του Δήμου Βέροιας με το Δήμο Άργους Μυκηνών) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
25ο: Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας για το έτος 2013, β) δαπάνης δημοσίων σχέσεων και γ)διάθεση της σχετικής πίστωσης.
26ο: Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.
27ο: Έγκριση ή μη παραλαβής της Α΄φάσης της μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη μνημείων στη Βέροια με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών»
28ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. Μακροχωρίου» (Α.Μ.50/2010 ΤΥΔΚ του πρώην Δ. Απ. Παύλου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: